แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล : สวนลุงพงษ์ สวนเมล่อน ระบบปิด

15 ก.ย. 61

เชิญเที่ยวชมเแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลชีวาน สวนลุงพงษ์ สวนเมล่อน ระบบปิด ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง และเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับผู้ที่สนใจการปลูกเมล่อนทุกๆ ท่านโทร.099-4694914,089-579571
89 หมู่ 6 ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110