ประกาศ :
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
  • เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 สอบถามเพิ่มเติม 044 -002141 ต่อกองสวัสดิการสังคม
  • ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้ที่เกิด ก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504
  • อบต.ชีวานประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2562 ดูรายละเอียดที่ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การสำรวจจำนวนประชากรสุนัข - แมว ปี 2562/2563
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

ภาพกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ขณะนี้ระบบได้ทำการปิดการเชื่อมโยง โปรดเข้ามาดูอีกครั้งภายหลัง

Facebook อบต.