กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : ระดับผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2561

โพสโดย : แพร

E-mail : parephimai@gmail.com

IP : 223.205.234.219

กระทู้ : ระดับผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2561

โพสเมื่อ : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:55:14

คะแนน  องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน       81.51  คะแนน

ระดับผลการประเมิน                                      B

ยกเลิก