กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : เชิญชวนประชาชนตำบลชีวาน ร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่องร่างข้อบัญญัติ อบต.ชีวาน (หัวข้อข่าวสารประชาสัมพันธ์)

โพสโดย : แพร

E-mail : parephimai@gmail.com

IP : 223.205.234.207

กระทู้ : เชิญชวนประชาชนตำบลชีวาน ร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่องร่างข้อบัญญัติ อบต.ชีวาน (หัวข้อข่าวสารประชาสัมพันธ์)

โพสเมื่อ : 17 กันยายน 2562 เวลา : 16:11:06

1. ร่างข้อบัญญัติ อบต.ชีวาน เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

2. ร่างข้อบัญญัติ อบต.ชีวาน เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว

ยกเลิก