กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : เชิญชวนประชาชนตำบลชีวาน ร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่องร่างข้อบัญญัติของ อบต.ชีวาน (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์)

โพสโดย : แพร

E-mail : parephimai@gmail.com

IP : 223.205.234.207

กระทู้ : เชิญชวนประชาชนตำบลชีวาน ร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่องร่างข้อบัญญัติของ อบต.ชีวาน (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์)

โพสเมื่อ : 17 กันยายน 2562 เวลา : 16:01:49

1. ร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป

2. ร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

3. ร่างข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการน้ำเสียในอาคารและติดตั้งบ่อดักไขมันภายในบริเวณอาคารและที่ดิน

ยกเลิก