ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ชีวาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕

24 พ.ค. 66

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมครั้งแรก