โครงการอบรม อสม.ผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและอบรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

08 ก.ค. 65

โครงการอบรม อสม.ผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและอบรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรม อสม.ผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและอบรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ขึ้นในวันที่ 28-29 ณ ศาลาการเปรียญบ้านหมัน ตำบลชีวาน อำเภอพิมา จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :